Galeria romană . ro
Ultimele de pe blog …
invitaţie vernisaj, marţi, 19 iunie 2018, ora 19:00, Expoziția Internațională de Artă Contemporană “Bucureşti în Arte”

Expoziția Internațională de Artă Contemporană “Bucureşti în Arte”.

 

Galeria Romană are plăcerea de a vă invita la un nou vernisaj , marți, 19 iunie 2018, ora 19:00:  

Expoziţia este deschisă în perioada: 19 iunie- 3 iulie 2018

În cadrul vernisajului va avea loc şi un recital de muzică live susţinut de artistul italian Giovanni Imparato .

Invitat special : Georgeta Ştefănescu

Locul ideal pentru Expoziția Internațională de Artă Contemporană „București în Arte“, curatoriată de Sabrina Falzone, în colaborare cu mișcarea artistică spaniolă „Art Nou“ este Galeria Romană din  Bucureşti.

Proiectul expozițional se doreşte a fi un dialog între diferite expresii artistice inspirate de arta din diverse părți ale lumii. Nu fragmentarea, ci unitatea și dialogul sunt cuvintele-cheie ale acestei expoziții.

 

Pentru centenarul pe care România îl sărbătoreşte în acest an, Georgeta Ştefănescu este invitatul special pentru ţara noastră. O sală intreagă este dedicată cercetării artistice a Georgetei Ștefănescu, care prezintă o colecție de lucrări în memoria soțului ei.

 

Invitatul de onoare pentru Italia este  Folegatti Monica, cunoscut sculptor italian, care îmbogăţeşte  expoziția cu o sculptură impresionantă intitulată „Dreda“, realizată în  teracotă și cupru.

 

Artistul Giovanni Imparato va susţine un recital muzical live, care se inspiră din lucrările expuse într-o împletire unică de artă și muzică. Prin percuție, muzicianul profesionist creează o punte de conexiune multiculturală cu artele vizuale. Muzica lui devine „o deflagrație de lucru bidimensională“, după cum este menționat chiar de Giovanni Imparato, artistul napoletan fiind unul dintre cei mai importanți experți ai patrimoniului afro-cubanez. Absolvent ca Maestru de Artă“, acesta este fascinat de practica compozițională a „musica istantanea“, bazată pe inspirație și conceptul de improvizație.

 

O parte a expoziției este dedicată artei spaniole, reprezentată de Julio Saldaña Manero și de grupul artistic “Art Nou”, format din: Cinta Agell, Esther Arnuelos, Rosalia Colomer, Esperança Garcia, Fina Gimenez-Checa, Clara Gràcia, Higuera, Alicia Miner, Nietto , Ana Solanas și Andres Vijande.

 

O altă parte a expoziției este dedicată artei italiene cu lucrările sculptorilor Monica Folegatti, Chiara ROSSATO și Daniela Rancati, între alţi artişti italieni: Giuseppina Taddei, Liana Degan, Daniela Giovannetti, Silvio Natali, Massimo Rivenci, Moirym și Carmela Scialò.

 

O lucrare de Jeannette Rütsche, artistă de origine elvețiană, se inspiră din filozofia orientală, cu referire specială la înțelepciunea chineză. În cele din urmă, din Austria sosesc picturi de Roswitha Schablauer, din Belgia vin lucrările lui Frans Frengen și din Franța cele ale Florencei Pages.

 

Acest eveniment reunește arta din diverse părţi ale lumii, întărind conceptele de unitate și dialog între popoare și culturi.

 

 

Sabrina Falzone.

 

Galeria Romană, Blvd. Lascăr Catargiu nr. 1, sector 1, București

Program de lucru L – V: 10:00 – 18:00

S: 10:00 – 15:00

Parteneri: Catena pentru artă.

Parteneri media:  Evenimentul zilei,  Senso Tv,  Modernism,  Agentia pentru carte.

www.sabrinafalzone.info – www.galeriaromana.ro

 

 

International Exhibition of Contemporary Art  „Bucharest in Arts”.

 

Galeria Romană  is pleased to invite you to a new exhibition opening on Tuesday 19 June 2018 at 19:00:

The exhibition is open from June 19 to July 3, 2018

A live music performance by Italian artist Giovanni Imparato will take place at the opening.

Special guest: Georgeta Ştefănescu

The ideal place for the International Art Contemporary Exhibition „Bucharest in Arts”, curated  by Sabrina Falzone, in collaboration with the Spanish art movement „Art Nou” is Galeria Romană  in Bucharest.

The exhibition project is meant to be a dialogue between different artistic expressions inspired by art from different parts of the world. Not fragmentation, but unity and dialogue are the key words of this exhibition.

For the centenary that Romania celebrates this year,  Georgeta Ştefănescu  is the special guest for our country. A whole room is dedicated to the artistic research of George Stefănescu, which presents a collection of works in memory of her husband.

The honorable guest from Italy is Monica Folegatti,  a well-known Italian sculptor, who enrich the exhibition with an impressive sculpture titled „Dreda” , made in terracotta and copper.

 

Giovanni Imparato will perform a live musical recital inspired by the works exhibited, in a unique blend of art and music. Through percussion, the professional musician creates a bridge of multicultural connection with visual arts. His music becomes „a two-dimensional work deflagration,” as Giovanni Imparato himself mentions, the Napoletan artist being one of the most important African-Cuban patrimony experts. Graduate as „Master of Art”, he is fascinated by the compositional practice of „musica istantanea”, based on inspiration and the concept of improvisation.

 

Part of the exhibition is dedicated to Spanish art, represented by Julio Saldaña Manero and “Art Nou” group, consisting of: Cinta Agell, Esther Arnuelos, Rosalia Colomer, Esperança Garcia, Fina Gimenez-Checa, Clara Gràcia, Higuera, Alicia Miner , Nietto, Ana Solanas and Andres Vijande.

 

Another part of the exhibition is dedicated to Italian art with the works of sculptors Monica Folegatti, Chiara ROSSATO and Daniela Rancati, among other Italian artists: Giuseppina Taddei, Liana Degan, Daniela Giovannetti, Silvio Natali, Massimo Rivenci, Moirym and Carmela Scialò.

 

A work by Jeannette Rütsche, an artist of Swiss origin, is inspired by Oriental philosophy, with special reference to Chinese wisdom. There are also paintings from Austria  by Roswitha Schablauer,  from Belgium the works of Frans Frengen and Florence Pages from France.

 

This event brings together art from different parts of the world, reinforcing the concepts of unity and dialogue between peoples and cultures.

Sabrina Falzone.

 

Galeria Romană, Lascăr Catargiu Blvd. 1, sector 1, Bucharest

Work Program L – V: 10:00 – 18:00

S: 10:00 to 15:00

Partners: Catena pentru artă.

Media Partners:  Evenimentul Zilei, Senso TV, Modernism, Agenţia pentru carte.

www.sabrinafalzone.info – www.galeriaromana.ro