Galeria romană . ro
Ultimele de pe blog …
invitație vernisaj expoziție lucia trifan, marți, 17 octombrie, ora 19:00

Lucia Trifan s-a născut în România, în 1949, în județul Vrancea, și a absolvit Școala de Arte Plastice din Brașov, cu diplomă în sculptură și ceramică. A sosit în Insula Saint Martin, din Caraibe, în 1984, și a devenit rezidentă permanentă.

A avut numeroase expoziții personale și de grup la Paris, Amsterdam, New York, Venezuela etc., iar multe din lucrările sale fac parte din colecții importante.

Arta este parte integrantă din biografia ei, iar istoria personală este scrisă și descrisă prin lucrările sale. Găsim exotismul, culorile, temele specifice minunatei insule paradisiace și a mării, dar și expresii dureroase, uneori, ale procesului creativ, parte implicită a existenței artistei.

Folosindu-se de tehnici foarte elaborate, de cele mai multe lucrând pânzele așezate direct pe podea, cu o pricepere ce excede simplei mânuiri a pensulei, Lucia Trifan transmite privitorului un complex de stări și emoții izvorâte din contemplarea peisajelor, constelațiilor, vietăților marine, culorilor anotimpurilor, grădinilor etc. Lucrările sale, de dimensiuni generoase, invită la descoperirea formelor și culorilor întregului univers; exploziile de roșu, albastru, verde – fac parte dintr-o lume picturală, în mișcare continuă, în care culoarea năzuiește către unificarea cu forma, după principii raționaliste ordonatoare însă.

După 40 ani de absență, Lucia Trifan se întoarce în România să expună. Pentru această expoziție, a trimis 40 de pânze. În timp ce se afla în România, uraganul Irma, apoi uraganul Jose, apoi cel numit Maria au devastat insula ei iubită. Și i-au distrus atelierul, împreună cu lucrările rămase acolo. Acestea 40, trimise în România, au fost salvate.

Ce am făcut în viață…am sufletul mulțumit. (…) Pictura a fost plăcerea sufletului. Cu asta m-am hrănit. Cu munca mea”, spune Lucia Trifan.

Galeria Romană vă invită la vernisajul expoziției Luciei Trifan, marți, 17 octombrie, ora 19.00, Bd. Lascăr Catargiu nr. 1, sector 1, Piața Romană, București.

Parteneri ai evenimentului : Catena pentru artă

Parteneri media: SensoTv, Evenimentul Zilei, Jurnalul Bucureștiului, Intell News, Modernism, Agenția de Carte.

Lucia Trifan was born in Romania in 1949 in Vrancea County and graduated from the School of Fine Arts in Brasov, with a degree in sculpture and ceramics. She arrived in Saint Martin, in the Caribbean, in 1984, and became a permanent resident.

She has had numerous personal and group exhibitions in Paris, Amsterdam, New York, Venezuela, etc., and many of her works are part of important collections.

Art is an integral part of her biography, and her personal history is written and described in her works. We find exoticism, colors, themes specific to the wonderful paradise and sea islands, and sometimes painful expressions of the creative process, an implicit part of the artist’s existence.

Using very elaborate techniques, most of the times laid on the floor, with a skill that surpasses the simple handling of the brush, Lucia Trifan conveys to the viewer a complex of states and emotions springing from the contemplation of landscapes, constellations, marine life, colors seasons, gardens, etc. Her generous works call for the discovery of the shapes and colors of the entire universe; the explosions of red, blue, green – are part of a pictorial world, in continuous motion, in which the color strives for unification with form, according to ordering rational principles.

After 40 years of absence, Lucia Trifan returns to Romania to exhibit. For this exhibition, she sent 40 works. While in Romania, Hurricane Irma, then Hurricane Jose, then the one named Maria, devastated her beloved island. And they destroyed her workshop, along with the works that remained there. The 40, sent to Romania, were saved.

„What I did in life … I have the satisfied soul. (…) Painting was the pleasure of the soul. That’s what I fed. With my work, says Lucia Trifan.

Galeria Romană invites you to the opening of the Lucia Trifan exhibition on Tuesday, October 17 at 19.00, Lascăr Catargiu Bd. 1, sector 1, Roman Square, Bucharest.

Partners of the event: Catena pentru artă

Media partners: SensoTv, Evenimentul Zilei, Jurnalul Bucure?tiului, Intell News, Modernism, Agen?ia de Carte