Galeria romană . ro
Ultimele de pe blog …
vernisaj expoziţie „tescani 40”, marţi, 22 noiembrie 2016

„Tescani 40”

Satul Tescani este situat în comuna Bereşti-Tazlău, judeţul Bacău.
Regiunea are, pe lângă cele două râuri, Tazlăul Sărat şi Tazlăul Mare, numeroase pârâie şi o culme deluroasă, numită Dealul Merilor.
Frumuseţea peisajelor, dar şi conacul familiei Rosetti-Tescanu, construit în anul 1880, devenit, la începutul sec XX, reşedinţa familiei celui mai mare muzician român, George Enescu, a atras de-a lungul vremii numeroşi artişti care s-au îndrăgostit iremediabil de acest loc minunat.
Prin Actul de donaţie făcut de Maria Cantacuzino-Enescu, în 1947, conacul familiei sale se tranformă în aşezământ cultural, apoi Casa Memorială Rosetti-Tescanu şi din 2006 este secţie a Muzeului Naţional “George Enescu”.

Despre acest proiect. ” În spaţiul magic numit Tescani, acum 40 de ani, cu bunăvoinţa şi dragostea pentru acest loc a domnului Alexandru Popovici, s-a petrecut primul atelier de artă plastică.
Până azi, nici măcar un an, acest bun obicei de a aduna laolaltă artişti din toate zonele artelor plasice nu s-a oprit, devenind astfel, cel mai longeviv şi consecvent eveniment de acest fel.
Tabăra de la Tescani, denumire ce s-a păstrat multă vreme, a fost iniţiată de pictorul Ilie Boca, cel care a fost martorul tuturor întâlnirilor fericite ale artiştilor, şi cel care a trăit şi pictat peisajul de neegalat al locului, an de an.
Printre prietenii acestui loc se numără pictorul Horia Bernea, mare iubitor de Tescani, membrii grupului Prolog, grup ce işi leagă existenţa de Tescani, şi, cu siguranţă, nume de artişti ce impresionează pe iubitorii artelor frumoase.
Artiştii care vor expune în cadrul aceste expoziţii sunt: Horia Bernea, Ilie Boca, Paul Gherasim, Ileana Micodin, Florin Ciubotaru, Jalea Ala Popa, Mihai Sârbulescu, Horea Paştina, Constantin Flondor, Vlad Micodin, Vladimir Şetran, Theodor Rusu, Ion Stendl, Tudor Marinescu, Ioana Panaitescu, Octav Grigorescu, Doru Ulian, Andrei Ciubotaru, Ştefan Pelmuş, Dan Palade, Andreea Flondor Palade, Ion Augustin Pop, Mihai Chiuaru, Vasile Crăiţă Mândră, Valeriu Palade, Ion Mihalache, Ştefan Pristavu, Dionis Puşcuţă, Cristina Ciobanu, Alexandru Mărginean, Dumitru Macovei, Ovidiu Ungureanu, Irina Dascălu, Cristian Macovei, Ioan Burlacu.

Vă invităm să intraţi în starea de Tescani, stare pe care artiştii care expun au trăit-o în felul lor, punând-o pe pânză sau hârtie, însoţindu-ne la vernisajul expoziţiei retrospective de peisaj ” Tescani 40″, ce va avea loc marţi, 22 noiembrie 2016, ora 19:00, la Galeria Romană, B-dul Lascăr Catargiu nr.1, Bucureşti.”

Expoziţia este deschisă în perioada 22 noiembrie-4 decembrie 2016,
Programul de vizitare este :
Luni-vineri: 10:00-18:00,
Sâmbătă şi Duminică: 10:00-15:00.

“Tescani 40”

The village is located in the municipality Tescani Bereşti-Tazlău, Bacau County.
The region has, besides the two rivers, Tazlăul Mare and Tazlăul Sărat, numerous streams and a hilly ridge called Dealul Merilor.
The beauty of the landscapes, and the family mansion Rosetti-Tescanu, built in 1880, became the early twentieth century, the family home of the bigest romanian musician George Enescu, drew over time many artists who fell in love hopelessly of this wonderful place.
By the Act of donation made by Maria Cantacuzino-Enescu in 1947, his family mansion converted into cultural institution, then into Rosetti-Tescanu Memorial House and from 2006 became George Enescu National Museum Department.

About this project. „In the magic space called Tescani, 40 years ago, with goodwill and love for this place of Mr. Alexandru Popovici, it opened the first workshop of fine art. To this day, not even an year yet, this good habit to bring together artists from all areas of arts did not stopped, becoming the longest and consecvent event of this kind.
The name of Tescani has been preserved long time and was initiated by painter Ilie Boca, who witnessed all happy appointments of the artists, and who lived and painted the beautifull landscape every year.
Some friends of this place are the painter Horia Bernea, who loved Tescani , group members Prolog, group that initiated its existence of Tescani, and certainly name artists that impresses lovers of fine arts.
The artists who will exhibit are: Horia Bernea, Ilie Boca, Paul Gherasim, Ileana Micodin, Florin Ciubotaru, Jalea Ala Popa, Mihai Sarbulescu, Horea Pastina, Constantin Flondor, Vlad Micodin, Vladimir Setran, Theodor, Rusu, Ion Stendl, Tudor Marinescu, Ioana Panaitescu, Octav Grigorescu, Doru Ulian, Andrei Ciubotaru, Stefan Pelmus, Dan Palade, Andreea Flondor Palade, Ion Augustin Pop, Mihai Chiuaru, Vasile Craita Mandra, Valeriu Palade, Ion Mihalache, Stefan Pristavu, Dionis Puscuta, Cristina Ciobanu, Alexandru Marginean, Dumitru Macovei, Ovidiu Ungureanu, Irina Dascalu, Cristian Macovei, Ioan Burlacu.
We invite you to step into the state of Tescani, state that artists who exhibit have lived in their way, on canvas or paper, accompanying us to the opening of the retrospective exhibition ” Tescani 40 „, which will take place Tuesday, November 22, 2016, 19:00 Roman Gallery, Boulevard Lascăr Catargiu 1, Bucureşti.”

The exhibition is open from 22 November to 4 December 2016
Hours for visiting :
Monday – Friday from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.; Saturday and Sunday between the hours of 10:00 a.m. to 3:00 p.m.