Galeria romană . ro
Ultimele de pe blog …
invitaţie vernisaj, EXPOZIȚIE RETROSPECTIVĂ MIHAI HOREA “EQUINOX”, marţi, 13 feb 2018, 0ra 19:30

EXPOZIȚIE RETROSPECTIVĂ MIHAI HOREA “EQUINOX”

 

marți, 13.02.2018, ora 19.30

Galeria Romană, Bd. Lascăr Catargiu, nr.1, Piața Romană

 

Mihai Horea (n. 25 mar 1926, Petea, Transilvania – d. 27 ian. 2014, București) este cunoscut ca unul dintre cei mai importanți pictori abstracți români.

Elev al lui Nicolae Dărăscu și Camil Ressu, îi descoperă apoi pe Mattis Teutsch și pe Alexandru Ciucurencu și devine marcat definitiv de lecția de culoare a acestuia din urmă, adevăratul său maestru.

Pictura lui dematerialiează suprafața, experimentând raporturile cromatice până la un rezultat “material și imaterial, gros și subțire, frământat și calm…” (Mihai Horea – Marele Gri, 30 noiembrie 2007)

 

“Mihai Horea, când amesteca culorile pe paletă, trudea, uneori, câteva zile, punea un roșu mai cald, unul mai rece, apoi amesteca și făcea mijlocul lor, pe urmă mijlocul mijloacelor… Era un alchimist al paletei.

După ce lucra zile întregi, avea paleta pregătită și doar după „o ridica pe pânză”. Ridicarea aceasta nu era o acțiune mecanică, el intra în interacțiune cu pânza.” (Mihai Sârbulescu).

Plecat dintre noi în ianuarie 2014, opera lui Mihai Horea cunoaște o revenire spectaculoasă în preferințele colecționarilor, expoziția de la Galeria Romană fiind o dovadă în acest sens. Sub numele EQUINOX, o selecție de lucrări vă așteaptă să redescoperiți viziunea și sensibilitatea acestui mare nume al picturii românești.

 

Expoziția este deschisă în perioada 13 FEBRUARIE – 15  MARTIE 2018.

 

Parteneri: Catena pentru artă

Parteneri media: EVZ, SensoTV, Jurnalul Bucureștiului, IntellNews, Modernism, Agentia pentru Carte

 

 

RETROSPECTIVE EXHIBITION MIHAI HOREA „EQUINOX”

 

Tuesday, 13.02.2018, 19.30

Galeria Romană, 1, Lascăr Catargiu Boulevard, Roman Square

 

Mihai Horea (born March 25, 1926, Petea, Transylvania – January 27, 2014, Bucharest) is known as one of the most important Romanian abstract painters.

Student of Nicolae Dărăscu and Camil Ressu, he then discovers Mattis Teutsch and Alexandru Ciucurencu and becomes definitively marked by the colorful lesson of the latter, his true master.

His painting dematerializes the surface, experiencing the chromatic relations to a result „material and immaterial, thick and thin, kneaded and calm …” (Mihai Horea – The Great Gray, November 30, 2007)

 

„Mihai Horea, when he mixed the colors on the palette, strive, sometimes for a few days, put a warmer red one, a cooler one, then mixed and made their middle, then the middle of the means … He was an alchemist of the palette.

After working for days, he had the palette ready and only after „pick it up on the canvas.” This was not a mechanical action, he entered in the interaction with the canvas. „(Mihai Sarbulescu).

Left out of us in January 2014, Mihai Horea’s work is experiencing a spectacular comeback in the collectors’ preferences, as the exhibition at the Galeria Romană is a proof of this. Under the name EQUINOX, a selection of works await you to rediscover the vision and sensitivity of this great name of romanian painting.

 

The exhibition is open February 13 – March 15, 2018.

 

Partners: Catena for art

Media partners: EVZ, SensoTV, Jurnalul Bucureștiului, IntellNews, Modernism, Agenția de carte