Galeria romană . ro
Ultimele de pe blog …
Invitaţie vernisaj | Expoziție de pictură şi grafică “Militza Sion, Atelier-Roma” | marţi | 02 octombrie 2018 | ora 19:00
Galeria Romană are plăcerea de a vă invita la deschiderea expoziţiei :
„MILITZA SION-ATELIER ROMA”
Vernisajul va avea loc marţi, 2 octombrie 2018, de la ora 19:00.
Bd. Lascăr Catargiu, nr 1, sector 1, Bucureşti  (Piaţa Romană).
„Cu o carieră împlinită de arhitect, Miliţa Sion a creat tangent cu
arhitectura sau mai degrabă din marginea ei, o pictură care, hrănindu-se
până la un punct din meditaţiile ei de arhitect şi-a câştigat o coerenţă
şi o autonomie cum se vedea deja din expoziţiile ei anterioare şi mai
mult încă din cea de acum.”
  Ioana Vlasiu
Artista Miliţa Sion dedică această expoziţie Romei pe care a admirat-o
de multe ori de pe coline, de pe PINCIO, încercând să-i surprindă duhul
care-l insuflă dincolo de apartenenţa peisajului urban.
„Această evocare a Romei „CAPUT MUNDI”, este legată de destinul ei ca
inimă a Imperiului Roman, marea miză a creştinismului , care a învins
după secole de persecuţii sângeroase şi a deschis o eră nouă a
civilizaţiei europene” .
  Miliţa Sion.
În perioada 2-20 octombrie 2018, vor fi expuse, pe simezele Galeriei
Romană, o serie de lucrări de pictură şi grafică, semnate Miliţa Sion.
„Trecând peste conotaţia biblică a lucrării emblematice „QUO VADIS?”,
întrebarea- „UNDE MERGI?”- este una esenţială, permanentă a vieţii
noastre. Este tema generală a lucrărilor mele, ce exprimă drumul, calea
ce transcende realităţii văzute”.
  Miliţa Sion, septembrie 2018
Programul de vizitare:
Luni-Vineri: 10:00-18:00
Sâmbătă: 10:00-15:00
Intrarea este liberă.
Parteneri: Catena pentru artă.
Parteneri media:  Evenimentul Zilei, Senso Tv, Jurnalul Bucureştiului,
Intell News, Modernism, Agenţia pentru carte.
Galeria Romană  is pleased to invite you to the opening of the
exhibition: „MILITZA SION-ATELIER ROMA”
The opening will take place on Tuesday 2 October 2018 at 19:00.
Lascăr Catargiu Boulevard, No. 1, sector 1, Bucharest (Piaţa Romană).
„Enjoying a glorious architect’s career, Miliţa Sion has created
adjecently to architecture, or better said on its verge, a painting
style that up to a point has been fueled by her own architectural
meditations, gaining coherence and full autonomy as already seen in her
previos exhibitions and in the present one more then ever before”
  Ioana Vlasiu
The artist Miliţa Sion dedicates this exhibition to the great city of
Rome which she often admired from the hills, from PINCIO, trying to
capture its spirit hiding beneath appearence of the urban landscape.
„This evocation of Rome „CAPUT MUNDI”, is related to its destiny as the
heart of the Roman Empire, the great stoke of Christianity that has
triumphed after centuries of bloody persecution and opened an era of new
european civilization.
Miliţa Sion.
Between 2 and 20 October 2018, a series of paintings and graphics signed
by Milita Sion  will be exhibited on the walls of the Romană Gallery
„Besides the biblical connotation of the emblematic work „QUO VADIS?”,
the question WHERE ARE YOU GOING?”, is essential and permament in our
life. It is the underlying theme of my works that express the path which
transcends reality”.
Miliţa Sion, september 2018
Parteners:  Catena pentru artă.
Media parteners:  Evenimentul Zilei, Senso Tv, Jurnalul Bucureştiului,
Intell News, Modernism, Agenţia pentru carte.
Visiting program:
Monday to Friday: 10: 00-18: 00
Saturday: 10: 00-15: 00
The entry is free.