Galeria romană . ro
Ultimele de pe blog …
Expoziție personală: AUTO-RETRASO, Alexis Fernandez ARCE

Dată vernisaj: 2016-10-20

Oră de începere vernisaj: 18:30

Start: 2016-10-20

Final: 2016-10-29

Detalii despre expoziție

ZIUA CULTURII CUBANEZE

București, 6 octombrie 2016. – Pentru sărbătorirea  Zilei Culturii Cubaneze, Ambasada Republicii Cuba, Centrul Euro-cubanez pentru afaceri și cooperare și Galeria Romană vor inaugura Expoziția de pictură intitulată ”AUTORRETRASO” aparținând artistului cubanez Alexis Fernandez Arce. Evenimentul va avea loc joi, 20 octombrie 2016, ora 18:30, la Galeria Romană.

Autorul operelor expuse este un pictor care îmbogățește cu lucrările sale generația de artiști cubanezi contemporani. Creator de la vârsta cea mai tânără, studiază pictura în Cuba, expunând în Insulă și în câteva țări europene, trezind chiar interesul colecționarilor privați.

În Cuba, Ziua Culturii cubaneze este sărbătorită în fiecare an la 20 octombrie, ca o recunoaștere a esenței rădăcinilor cubaneze, pentru că prima oară în această zi din anul 1868, s-a cântat Imnul național cubanez; de atunci emoționantele note ale Imnului de la Bayamo au  însoțit mișcarea de independență  a Cubei și au ajuns până astăzi ca simbol al Patriei și expresia concretă a caracterului patriotic al poporului cubanez.

Data a fost instituită pentru a comemora unul dintre evenimentele cele mai relevante din istoria patriei, intonarea pentru prima dată a Imnului Național cubanez, LA BAYAMESA, cum a denumit-o poporul pe când trupele mambise sub conducerea lui Carlos Manuel de Cespedes au eliberat orașul Bayamo.

Bayamesul Perucho Figueredo, călare pe calul său a scris versurile Imnului de la Bayamo.

Avocatul Pedro Figueredo, zis Perucho, este autorul acelor versuri înflăcărate, care în bătălia purtată de trupele mambise ale Armatei Eliberatoare a Republicii Cuba sub arme, scria versurile pe harnașamentul calului, în orașul care mai degrabă ar fi preferat să fie  ars decât să fie predat inamicului.

La sunetul clopotului din 10 octombrie 1868, cu zece zile înainte de întâmplare, începea Revoluția, și pe 20, ca expresie a caracterului profund revoluționar al faptei de vitejie care se pregătea, au fost chemați la luptă și se exalta sentimentul  patriotic, prin inmul de război și de victorie, acel imn care a fost copiat  de mână și a trecut la toți și a fost cântat de toți cei care asistau la acel moment înălțător.

Istoria Inmului Național cubanez își are începuturile la 13 august 1867 când, scriitorului său i se propune în casa proprie să compună ”Marselleza noastră”; în dimineața următoare, luptătorul compunea melodia care mai târziu avea să devină Imnul Național al Cubei. La 8 mai 1868, Figueredo îi cere muzicianului Manuel Muoz Cedeno să orchestreze marșul; o lună mai târziu este interpretat  la Iglesia Mayor din Bayamo, dar nu a fost decât după 14 luni de la compunerea muzicii când s-au scris versurile.

Din acel 20 octombrie 1868, notele  fercvente ale Imnului de la Bayamo au însoțit toate luptele de independență cubaneze, și au trecut prin timpuri până în zilele noastre ca simbolul Patriei și expresia concretă a caracterului patriotic al poporului cubanez. De aceea, a  considera 20 octombrie ca Ziua culturii cubaneze înseamnă recunoașterea, în primul rând, a esenței rădăcinilor cubaneze.

Instaurarea sărbătorii  naționale a culturii

La 22 august 1980, în ședința Consiliului de Miniștri, s-a convenit redactarea Decretului nr. 74, care stipulează, printre altele, următoarele:

PENTRU CĂ: Recunoaștem în Imnul Național al Cubei, Bayamesa noastră, simbolul în care se unește sentimentul de iubire de patrie și hotărârea de a lupta, expresia artistică a acestui act cultural prin excelență în care poporul afirmă și își cucerește deplina identitate, războiul eliberator.

PENTRU CĂ: Este necesar să alegem o dată care să permită marcarea anuală a apariției culturii cubaneze: independentă, antisclavagistă, antiimperialistă și proiectată spre progresul social.

PRIN URMARE: În exercițiul facultăților care i-au fost conferite, Comitetul Executiv al consilului de Miniștri decretează următoarele:

PRIMO: Să instituie data de 20 octombrie ca ”ZIUA CULTURII CUBANEZE” pentru comemorarea datei de 20 octombrie 1868, dată la care trupele mambise sub comanda lui Carlos Manuel de Cespedes au eliberat orașul Bayamo și poporul a intonat pentru prima dată Imnul  Național, La Bayamesa, exprimând spiritul de independență cu muzica arzătoare și poezia patriotică, cânt deplin al insurecției eliberatoare și abolirea sclaviei, manifestare artistică al aceslui profund și ireversibil act de naștere al conștiinței cubaneze, expresia și simbolul cel mai înalt  și pur al culturii noastre naționale.

SECONDO: Dispunem ca în fiecare an să fie elaborat un program de manifestări pentru a sărbători ZIUA CULTURII CUBANEZE în țara noastră, sub orientarea Ministerului Culturii.

CULTURA

A vorbi despre cultură va fi întotdeauna o temă dificilă, pentru că fiecare are o definiție proprie și, în definitiv, propria cultură. Uneori discuția frizează limitele absurdului, totuși, constituie specificitatea  finței umane, de fapt, nu există nici o persoană fără cultură.

Termenul de cultură desemnează un ansamblu total de practici umane, astfel încât cuprinde practici: economice, politice, științifice, religioase, juridice, discursive, comunicative, sociale în general. N-ar fi de prisos să spunem  că este ceva ce ține de modul de viață, maniera noastră de a gândi și acționa și demonstrația cea mai legitimă a ceea ce am fost, suntem și vom fi. Ce cunosc, ce m-au învățat și la ce-mi folosește și folosesc, conformează dimensiunile  problemei în chestiune; de fapt, cultura trebuie asumată ca o resursă valoroasă a viitorului, a dezvoltării umane și care contribuie la atingerea unei mai înalte calități a vieții, individuală și socială.

Nu din întâmplare, cultura ca o componentă a omului este creatoare de valori și de etică. Nu se poate concepe ca o singură creație artistică și literară, ci tot ce ține de spiritualitatea umană; este în același timp unul din modurile prin care se exprimă dezvoltarea și constituie un instrument de coeziune socială.

 

Expoziţia este deschisă în perioada 20-29 octombrie 2016, iar programul de vizitare este : luni-vineri: 10:00-18:00, sâmbătă: 10:00-15:00.