Galeria romană . ro
Ultimele de pe blog …
Dan MOHANU

Dată naștere: 1949-08-12

Localitate naștere: Tulcea

”Arta își recapătă misiunea întoarcerii la darurile și valorile esențiale, un fel de regăsire a memoriei pierdute a umanității în care recunoaștem, după spusele părintelui Ioan Bizău, semnificația „unor imagini evanghelice atât de familiare vieții creștine, precum pâinea, vinul, apa, lumina, mielul, păstorul, muntele, aluatul, bobul de grâu, etc.” Regăsirea armoniei divine, cuprinsă în frumusețea de o clipă a lumii, așa cum vedem în redobândirea simplității și statorniciei uneltelor pictorului din studiile grupului „Prolog”, reprezintă calea firească spre imaginea iconică. Intrat în spațiul eclezial, pictorul nu renunță la darurile sale; „roua conștiinței”, cum ar fi spus Paul Gherasim rămâne nealterată, păstrând prospețimea și vitalitatea artei autentice.” (Dan Mohanu).

Curriculum vitae

Pictor și restaurator de pictură murală, s-a născut pe 12 august 1949, în Tulcea.

1974 - Licențiat al Institutului de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” din Bucureşti. Doctor în Arte Vizuale

1990 - 2016 – Fondator și coordonator al departamentului de Conservare-Restaurare din cadrul Universităţii Naţionale de Arte.

2018 - Profesor al departamentului de Conservare-Restaurare, Facultatea de Istoria și Teoria Artei.

Experiența profesională:

Restaurator-expert în domeniul conservării-restaurării componentelor artistice ale monumentelor istorice. Absolvent al cursului de conservare-pictură murală ICCROM (roma, 1985), cu stagii de specializare la Laboratorul de Cercetări pentru Monumentele Istorice (LRMH) de la Champs sur Marne (Franța).

Între 1974-1977 lucrează ca restaurator în cadrul Direcției Monumentelor Istorice din București, participând la șantierele de conservare pictură murală de la biserica Mănăstirii Humor, biserica Arbore, biserica mănăstirii Râmeț, biserica Mănăstirii Dobrovăț, biserica din Hălmagiu, biserica Stelea, paraclisul mănăstirii Văcărești.

In 1975 coordonează echipa de intervenție urgentă de la biserica Arbore, iar în 1977 este responsabilul lucrărilor de cosolidare pictură murală de la biserica Episcopiei Romanului.

În intervalul 1979-1980, în cadrul activităților practice ale secției de Monumentală restaurare a Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu,  coordonează lucrările de conservare pictură murală de la Casa-muzeu Tattarescu din București, biserica Sf. Nicolae Domnesc din Curtea de Argeș.

După 1989 coordonează în continuare lucrările de la Biserica Domnească din Curtea de Argeș, apoi pe cele de la biserica Mănăstirii Humor, Biserica din Deal din Sighișoara, biserica Mănăstirii Stavropoleos, biserica Doamnei din București. Coordonează de asemnea lucrările de conservare și transpunere pe un nou suport a picturilor murale extrase de la biserica mănăstirii Văcărești, de la biserica fostei mănăstiri Cotroceni, sau a unor fragmente de la biserica Episcopiei Argeșului. Cordonează de asemenea intervenții de urgență, cercetare stratigrafică, precum și realizarea unor proiecte de conservare-pictură murală. Are un rol esențial în alcătuirea Metodologiei de conservare-restaurare a picturilor murale aprobată de Ministerul Culturii.
Activitate de cercetare. Participant și director de proiect în peste douăsprezece proiecte de cercetare cu caracter interdisciplinar dintre care amintim: “Microscop cu laser pentru curățarea peselor de artă și metode avansate pentru diagnosticare și tratament”(program CORINT EUREKA – 1999-2001), “Materiale liante cu caracteristici speciale destinate conservării și restaurării monumentelor istorice și siturilor arheologice din Romania” (program AMTRANS, 2001-2003), “Monitorizarea factorilor poluanți, a vibrațiilor, umidității și temperaturii în zona centrului vechi al capitalei prin tehnici optoelectronice”(program MENER – 2003-2005), “Atelier mobil pentru restaurare și arheologie cu tehnici fotonice – ART4ART”(program de Cercetare de Excelență- 2006-2008, “Strategie integrată de cercetare a stării de conservare a unor biserici rupestre în vederea restaurării și punerii în valoare. Studiu de caz: Corbii de Piatră”(programul 4 – Parteneriate în domeniile prioritare – 2007-2008), “Materiale liante pe bază de var utilizate în refacerea continuității și coeziunii tencuielilor din monumentele istorice - TENCVAR”- 2009-2011. Participant la proiectul internațional Friendly Heating (EVK4- 2001 - 00007), sub coordonarea lui Dario Camuffo.
Activitate artistică:

1977-2011 -Participări la expoziții colective și de grup. Expoziții personale, cum ar fi expoziția de la Căminul Artei (1984- seria “Turnurilor”), expoziția “Transparențe” (hanul cu Tei, 1996), “Cupole de lumină” (Galeria Cuhnia, Mogoșoaia, 2001), “Memoria unei case”(galeria Curtea Veche - 2003).
Activitatea didactică:

Responsabil, începând cu 1990, al disciplinelor Teoria Restaurării, Metodologia conservării picturilor murale sau Studiul Culorii-cromatologie. În prezent predă disciplinele Cercetare-evaluare în conservarea picturilor murale (an I master) și Metode avansate în conservare-restaurare (anul II master). În cadrul programului didactic a coordonat realizarea unor lucrări de master. A organizat de asemenea expoziții privitoare la activitatea de restaurare desfășurată în cadrul programului de studii.
Membru în comisii de specialitate, în organizații cu caracter internațional, fundații: membru în comitetul director al ICOMOS – România; membru al Comisiei pentru atestare profesională în domeniul restaurării monumentelor istorice (Ministerul Culturii, Institutul Național al Patrimoniului); membru al asociației ARA (Arhitectură. Restaurare. Arheologie).

În intervalul 2008-2009 a fost co-președinte al Comisiei prezidențiale pentru patrimoniul construit, siturile
istorice și naturale. Autor a numeroase articole și comunicări. Coautor și coordonator al cărții Corbii de Piatră. Studiu interdisciplinar (Ed. UNARTE, 2008). Autor de asemenea al volumului Arheologia picturilor murale de la biserica Sf. Nicolae Domnesc din Curtea de Argeș (Ed. ARA, 2012)

În cadrul Galeriei Romană a participat la expozițiile: 2015- expozițiile ”Prolog 90x30” și ”Colind” , 2016- București, 2017, Chișinău- ”Cu gândul la Paul”; 2017- expoziția de grup ”Theatrum Mundi”, expoziția ”Prolog, Decembrie 2017”; 2018- expoziția ”Prolog/Gânduri”: 2019- expoziție de grup ”5 ani împreună”; 2021- ”Prolog peste ani”, expoziție de grup ”Daruri”, expoziție de grup, comemorativă Matei Lăzărescu;  2022- expoziție personală ”Călător”, expoziție de grup ”Împreună în trecut, în prezent și-n viitor” .

 

Articole de presă