Galeria romană . ro
Ultimele de pe blog …
afish_ION-NICODIM_2017_100x180cmV2

invitaţie evocare eveniment ion nicodim, joi, 16 martie, 2017, ora 19:00

Galeria Romană  vă invită joi, 16 martie 2017, ora 19.00, la o evocare eveniment a artistului Ion Nicodim cu ocazia împlinirii a 10 ani de la trecerea la cele veşnice. În perioada 16 martie-4 aprilie 2017, Galeria Romană prezintă o expoziţie de pictură şi sculptură a artistului Ion Nicodim.

Ion NICODIM

(1932-2007)

 

Pe 15 martie 2007, Ion Nicodim ne părăsea.

Zece ani după dispariţia lui, această expoziţie s-ar vrea evocarea omului Nicodim şi un omagiu artistului care a fost, respectând atât starea sa de spirit cât şi integritatea care-l caracteriza, inspirată de o idee a lui : « Opera nu trebuie să poarte pecetea autorului, ea trebuie să dea impresia de anonimat, ca o crimă perfectă (o idee brâncuşiană) ».

Nu suntem așadar în prezența unei retrospective, cu atât mai puțin a prezentării unui parcurs artistic vârstnic de mai bine de cincizeci de ani, dar mai degrabă martorii unui « flash », martorii unei cariere artistice intense și asta având în fața ochilor tablouri semnificative din ciclurile importante ale artistului : Lacuri liniștite, Ferestre orientale, Inimi… și două totemuri sau « stele », reprezentative ale ultimilor decenii de creație.

« Am putut face ce vreau, tot ce-am vrut, sau aproape tot, de când eram copil și până azi ! Nici o interdicție. De a fost sau a vrut să mi-o impună cineva, nu am ținut cont de ea, m-am făcut, sau poate nici n-am auzit-o și am trecut de ea. Purtat doar de intuiție sau de instinct ! Cred că în fond nimeni nu mi-a interzis nimic, sau nu ar fi putut să-mi interzică nimic ».

Astfel și tot citându-l, în timpul întregii sale cariere, Nicodim n-ar fi realizat « nici tablouri, nici sculpturi, ci stări de spirit ».

Un film documentar « Trecătorul pământului », realizat de Anca Damian completează expoziţia propriu zisă. Nicodim explică propriul lui demers creator și mărturisește legăturile lui profunde cu pământul natal dobrogean, « această stepă care nu poate să fie povestită altora decât fabulând ».

 

de văzut la Galeria Romană până pe 4 aprilie 2017

de luni până vineri între orele 10.00 – 18.00

sâmbată între orele 10.00 – 15.00

 

și https://nicodim.jimdo.com

Parteneri media : Evenimentul zilei, Catena pentru artă, Senso Tv, Jurnalul Bucureştiului, Intell News

Galeria Romană  invites you Thursday, March 16th, 2017, 19.00, at an evocation event of the artist Ion Nicodim, celebrating the 10th anniversary of his passing away. During the period 16th of March – 4th of April 2017, Galeria Romană presents an exhibition of paintings and sculpture by Ion Nicodim.

—————————————————————————————————————

Ion NICODIM

(1932-2007)

On March 15th, 2007, Ion Nicodim was leaving us.

Ten years after his disappearance, this exhibition would like to be an evocation of human being Nicodim and a tribute to the artist, respecting both his state of mind and his integrity that characterize him, inspired by his own idea : “The work of art should not wear author seal, but must give the impression of anonymity, as a perfect crime (a Brâncuşi idea) „.

We are not therefore in the presence of a retrospective, much less of a presentation of a completed artistic way for over fifty years, but rather witnesses of a „flash”, of an intense artistic career and this having significant sight arrays from important cycles: “Peacefull Lakes”, “Oriental Windows”, ”Hearts”… and two totems or «steles», representative  works of the last decades of his creation.

„I did what I wanted, all I wanted, or almost all, since I was a child until today! No interdiction. If somebody wanted to impose me something, I did not take account of it, I didn’t do it, or I did not hear it and I got over it. Worn only by intuition or instinct! I think that basically nobody forbade me anything, or could not forbid me anything. ”

Thus and all quoting, during his whole career, Nicodim wouldn’t done „neither paintings nor sculptures, but spirit moods”.

A documentary named „Land Passer”, by Anca Damian, completes the exhibition. Nicodim explains his own creator approach and confesses his deep ties with his homeland Dobrogea, „steppe which can not be told to others than confabulate”.

 

Homed by Galeria Romană until April 4th, 2017

Monday to Friday : 10.00 – 18.00

Saturday : 10.00 – 15.00

 

https://nicodim.jimdo.com

 

Media partners: Evenimentul zilei, Catena pentru artă, Senso Tv, Jurnalul Bucureştiului, Intell News